Spring naar hoofd-inhoud

vouwschuif

In een ligboxenstal of hellingstal met lang stro is de JOZ-vouwschuif een geschikt mestsysteem. Het geleidingsprofiel in het midden van de vloer zorgt voor stabiliteit van de schuif. Als de gang van de stal in breedte verandert, past de vouwschuif zit moeiteloos aan. Er blijft geen mest achter.

De schuif trekt de vaste mest naar het einde van de mestgang. Daar wordt de mest verder getransporteerd naar de mestplaat. Er is gefaseerde afstort mogelijk, om verstopping te voorkomen.

Er is ook een mestschuif speciaal voor de varkenshouderij. Bij dit systeem staan de dieren op een roostervloer. De mest wordt door de roosters getrapt en komt op de tweede vloer onder de roosters terecht. De mest wordt direct afgevoerd met een mestschuif naar een mestkelder. Daar wordt de mest naar een opslagplaats getransporteerd.

voordelen vouwschuif

  • zeer diervriendelijk
  • onderhoudsvriendelijk
  • ideaal voor stro en eventueel zandstallen met dichte betonvloer
  • standaard met staal verzwaarde armen
  • overrijdbaar

Meer weten over de combischuifvouwschuifroosterschuif of automatische mestrobot? Neem contact met ons op.